06.12.2013 15:00

Nowy Doktorat pracownika IK

Pracownik Instytutu Kolejnictwa Andrzej Toruń uzyskał tytuł doktora.


W dniu 06 grudnia 2013 na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego, na Wydziale Transportu i Elektrotechniki miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Torunia pt. Metoda lokalizacji pociągu w procesie sterowania ruchem kolejowym.

Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński, prof. zw. na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Recenzentami pracy byli prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, prof. zw. Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. Wiesław Zabłocki, prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, prof. zw. Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Dr inż. Andrzej Toruń jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Kolejnictwa, obecnie jest Kierownikiem Zakładu Sterowania Ruchem i Teleinformatyki oraz Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji.

Gratulujemy!


dr inż. Andrzej Toruń (fot. IK 2011)