08.07.2019 09:06

Nowa komisja rewizyjna RGIB


W dniu 5 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Głównej Instytutów Badawczych – pierwsze w X kadencji Rady. Celem spotkania było ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej oraz powołanie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego tej Komisji. Przewodniczenia Komisji Rewizyjnej podjęła się, wybrana jednogłośnie, dr Renata Barcikowska z Instytutu Kolejnictwa, a wiceprzewodniczącą została mgr Barbara Nocoń-Jacher z Instytutu Nafty i Gazu – PIB.