18.01.2019 00:00

Konferencja Rola kolei w poprawie dostępności transportowej regionów

18 stycznia 2019 r.


Instytut Kolejnictwa wraz z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Fundacją ProKolej zorganizowali bezpłatną konferencję „Rola kolei w poprawie dostępności transportowej regionów”.

Konferencja odbyła się 18 stycznia 2019 r. w Instytucie Kolejnictwa przy ul. Chłopickiego 50 w Warszawie.

Program Konferencji

Systemowa organizacja kolejowych przewozów pasażerskich

dr inż. Andrzej Żurkowski Instytut Kolejnictwa

Rozwój sieci kolejowej w Polsce po 1918 r. - Plany i realizacja

dr inż. Andrzej Massel Instytut Kolejnictwa

Polska sieć kolejowa w perspektywie 2040 roku

mgr Michał Litwin Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

Planowanie systemów kolejowych w oparciu o koncepcje zagospodarowania przestrzennego

mgr inż. Jan Raczyński Instytut Kolejnictwa

Polska sieć kolejowa w świetle badań dostępności

prof. dr hab. Tomasz Komornicki, prof. dr hab. Piotr Rosik Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN