23.03.2018 13:57

Konferencja Infrastruktura Polska & Budownictwo

Dr inż. Andrzej Żurkowski - Dyrektor Instytutu Kolejnictwa poprowadził panel "Zrównoważony transport publiczny"


Rozbudowa drugiej linii metra oraz rozwój i modernizacja sieci kolejowej były głównym tematem trzeciego panelu dyskusyjnego prowadzonego przez dr inż. Andrzeja Żurkowskiego (Instytutu Kolejnictwa). Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy przekonywała, że projekt warszawskiej polityki mobilności kładzie duży nacisk na transport publiczny, z którego korzysta obecnie ok. 57% mieszkańców. Działania Ratusza związane z modernizacją sieci transportowej dążą do tego, by ten udział wzrósł do 65%.

Dr Libor Lochman (Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej) przekonywał, że sieci kolejowe są kluczowe dla transportu publicznego Europy. Jako osoba często bywająca w Polsce, widzi zdecydowany postęp w standardzie i jakości polskiego transportu szynowego. O ryzykach związanych z realizacją krajowego programu kolejowego mówił Arnold Bresch (PKP Polskie Linie Kolejowe). Zapewniał, że PKP odpowiednio wcześnie szuka optymalnych rozwiązań dla problemów, które są sygnalizowane przez wykonawców.

Tematykę rozbudowy drugiej linii metra podjął Dariusz Kostaniak (Metro Warszawskie), który wyraźnie zaznaczył, że metro jest złożoną inwestycją potrzebującą ogromnej liczby certyfikatów, pozwoleń i regulacji, dlatego też jego budowa trwa tak długo. Jerzy Obrębski (Szybka Kolej Miejska) zauważył, że rozwój SKM jest zależny od modernizacji krajowej infrastruktury kolejowej, natomiast Dariusz Grajda  (Koleje Mazowieckie) mówił o planie zwiększania pojemności pociągów poprzez inwestycję w pojazdy piętrowe.