07.01.2017 23:02

Kompatybilność elektromagnetyczna zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego przy ruchu pociągów z podwyższonymi prędkościami

Przedstawiamy publikację ekspertów: dr. inż. A. Białonia z Instytutu Kolejnictwa oraz prof. dr. hab. inż. W.G Syczenko z Dniepropietrowskiego Uniwersytetu inżynierów transportu im. Akademika Łazariana.


W monografii rozpatrzono wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej na liniach kolejowych zelektryfikowanych prądem stałym,  przy ruchu pociągów z podwyższonymi prędkościami.

Wymagany stopień kompatybilności elektromagnetycznej zasilania trakcyjnego z różnymi urządzeniami powinien osiągać parametry określone na  podstawie uzasadnionego wyboru konfiguracji i wzajemnie oddziałujących systemów i parametrów infrastruktury.

W tym celu w monografii rozpatrzono ogólną problematykę kompatybilności elektromagnetycznej zasilania trakcyjnego prądu stałego przy wprowadzeniu ruchu z podwyższonymi prędkościami oraz uwzględniono rezultaty badań eksperymentalnych w tym zakresie.

Omówiono zagadnienie budowy modeli kompatybilności elektromagnetycznej rożnych systemów zasilania trakcyjnego prądu stałego z elementami infrastruktury kolejowej, a także aspekty zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej w warunkach eksploatacyjnych.

Odbiorcami monografii są pracownicy naukowi, inżynieryjno – techniczni zajmujący się zagadnieniami projektowania eksploatacji urządzeń zasilania trakcyjnego i blokad liniowych. Monografia może być przydatna dla studentów.

 

Autor: W. G. Syczenko, A. Białoń
ISBN: 978-966-8471-94-0
Liczba stron: 267
Bibliografia:  128 poz.
Rysunki: 219
Tablice: 46
Rok wydania: 2016

 

Monografię można zakupić tylko w wydawnictwie Dniepropietrowskiego Uniwersytetu inżynierów transportu im. Akademika Łazariana - Dniepropietrowsk 49010