07.03.2022 13:49

Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 70-lecia Instytutu Kolejnictwa oraz 25-lecia Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie


Dyrekcja i pracownicy Instytutu Kolejnictwa mają zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu 15 marca 2022 r. odbędzie się Jubileuszowa Konferencja Naukowa zorganizowana z okazji 70-lecia Instytutu Kolejnictwa oraz 25-lecia Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie.

Podczas konferencji przedstawiony zostanie dorobek oraz zadania Instytutu na tle najnowszych kierunków badań w zakresie infrastruktury oraz taboru szynowego.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Infrastruktury, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Przewodniczącego Komitetu Transportu PAN, Organizacji Współpracy Kolei OSJD, Międzynarodowego Związku Kolei UIC oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych.

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

15 marca 2022 r. (wtorek)

09.30 - 11.30 Otwarcie konferencji

 • Powitanie Gości przez dyrektora IK
 • Wypowiedzi gości honorowych
 • Wręczenie odznaczeń pracownikom IK
 • Badania na potrzeby polskich kolei od Referatu Doświadczalnego Ministerstwa Kolei Żelaznych do Instytutu Kolejnictwa – A. Massel

11.30 - 12.00 Przerwa

12.00 - 13.15 Prace i perspektywy badawcze Instytutu Kolejnictwa:

 • Droga kolejowa jako podstawa transportu szynowego oraz doskonalenie organizacji, ruchu i zarządzania w transporcie kolejowym – K. Ochociński
 • Trakcja elektryczna jako komponent kluczowy dla utrzymywania minimalnego oddziaływania transportu szynowego na środowisko – A. Rojek
 • Systemy sterowania i bezpiecznej kontroli jazdy jako kluczowy komponent bezpieczeństwa aktywnego – A. Toruń
 • Dyskusja

13.15 - 14.00 Przerwa

14.00 - 15.15 Prace i perspektywy badawcze Instytutu Kolejnictwa:

 • Rozwój taboru szynowego poprzez doskonalenie funkcjonalności i bezpieczeństwa – S. Walczak
 • Badania pojazdów szynowych jako środków transportu przyjaznych pasażerom i dopasowanych do różnych funkcji oraz typów ładunków – W. Groll
 • Ośrodek Eksploatacji Toru Doświadczalnego IK jako kluczowa infrastruktura badawcza – W. Szulc
 • Dyskusja

15.15 - 15.45 Przerwa

15.45 - 17.30 Prace i perspektywy badawcze Instytutu Kolejnictwa:

 • Badania materiałów i elementów konstrukcji wykorzystywanych w taborze oraz w infrastrukturze kolejowej – J. Radziszewska-Wolińska
 • Łączność przewodowa i bezprzewodowa jako podstawa sprawnej realizacji procesów przewozowych w normalnych i pogorszonych warunkach eksploatacji – M. Sumiła
 • Formalno-techniczna ocena zgodności podsystemów i wyrobów jako podstawa budowania interoperacyjności z zachowaniem funkcjonalności i bezpieczeństwa transportu kolejowego – Wojciech Rzepka
 • Holistyczne oraz wieloaspektowe analizy bezpieczeństwa jako kluczowy komponent bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa transportu oraz cyberbezpieczeństwa – M. Pawlik
 • Dyskusja

17:30 - 18:00 Zakończenie konferencji

Podsumowanie przez Dyrektora IK.

 

KOMITET NAUKOWY I HONOROWY

Przewodniczący:

dr inż. Ignacy Góra – Urząd Transportu Kolejowego

Członkowie:

prof. Mirosław Antonowicz – Organizacja Współpracy Kolei OSŻD

sekretarz stanu Andrzej Bittel – Ministerstwo Infrastruktury

prof. Danuta Bryja – Politechnika Wrocławska

prof. Andrzej Chudzikiewicz – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

prof. Janusz Dyduch – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

prof. Andrzej Garbacz – Politechnika Warszawska

prof. Marianna Jacyna – Politechnika Warszawska

prof. Władysław Koc – Politechnika Gdańska

prof. Konrad Lewczuk – Politechnika Warszawska

prof. Leszek Rafalski – Rada Główna Instytutów Badawczych

prof. Mirosław Siergiejczyk – Politechnika Warszawska

prof. Andrzej Szarata – Politechnika Krakowska

prof. Adam Szeląg – Politechnika Warszawska

prof. Marcin Ślęzak – Instytut Transportu Samochodowego

prof. Wojciech Wawrzyński – Komitet Transportu PAN.

 

MONOGRAFIE

W związku z 70-leciem Instytutu Kolejnictwa przygotowywana jest obecnie monografia, której główne rozdziały prezentują historię oraz prace i perspektywy prac różnych jednostek Instytutu realizujących prace w wielu obszarach merytorycznych.

Monografia będzie obejmować w szczególności zakres merytoryczny poszczególnych prezentacji przewidzianych podczas Konferencji, ale także prezentować największe interdyscyplinarne prace realizowane w ostatnim czasie, w tym:

 • weryfikacje formalno-techniczne dla podnoszenia prędkości do 200 km/h (Warszawa-Gdańsk) oraz 250 km/h (linia CMK),
 • trzydziestodwutomowe standardy techniczne dla budowy nowych linii kolejowych o prędkości do 350 km/h do obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego,
 • prowadzenie prac normalizacyjnych oraz udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych.

W związku z 25-leciem Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego IK wydana została monografia prezentująca historię i działania Ośrodka.