17.05.2023 11:06

Instytut Kolejnictwa został przyjęty do organizacji VPI


VPI to założone w roku 1921 w Berlinie stowarzyszenie „Vereinigung der Privatgüterwagen-Interessenten” (Stowarzyszenie Prywatnych Użytkowników Wagonów Towarowych), jest jednym z najstarszych organizacji w branży kolejowej. Oprócz właścicieli wagonów, członkami VPI są firmy wynajmujące wagony, warsztaty naprawcze oraz jednostki naukowo-badawcze. Do VPI należy 283 europejskich organizacji, w tym 11 z Polski.

Instytut Kolejnictwa w oparciu o przepisy VPI prowadzi szkolenia z badań nieniszczących oraz budowy i działania układów hamulcowych pojazdów szynowych.