15.01.2013 13:00

Instytut Kolejnictwa wręcza pierwszy w Polsce końcowy Certyfikat Weryfikacji WE

W dniu 15 stycznia br. nastąpiło oficjalne wręczenie firmie Thales Certyfikatu Weryfikacji WE w zakresie interoperacyjnosci na Podsystem.


Certyfikat Weryfikacji WE Podsystemu został wydany dla przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 1 dla odcinka Zawiercie – Olszamowice linii E65 (CMK).  Ceryfikat otrzymało miedzynarodowe konsorcjum firm: Thales Polska i Thales Austria. Certyfikacja została przeprowadzona przy współpracy dwu Jednostek Notyfikowanych: Arsenal Race i Instytut Kolejnictwa.

Należy podkreślić, że wydany dokument jest pierwszym w Posce końcowym Certyfikatem Zgodności WE dla interoperacyjnego podsystemu "Sterowanie".

Pawłowi Przyżyckiemu - Dyrektorowi handlowemu Thales Polska Sp. z o.o. Certyfikat wręczył dr inż. Marek Pawlik Dyrektor ds. Interoperacyjności Kolei.


Fot. K.Wiśniewska