02.06.2023 15:31

Instytut Kolejnictwa w Warszawie odwiedziła grupa studentów z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej


W dniu 1 czerwca 2023 r. Instytut Kolejnictwa w Warszawie odwiedziła grupa studentów z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej wraz ze swoim wykładowcą mgr inż. Tymoteuszem Rasińskim.

Studenci I stopnia specjalności Inżynieria Pojazdów Szynowych odbyli wizytę w ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Certyfikacja i homologacja pojazdów szynowych.

Nasi kierownicy podczas części teoretycznej, zapoznali gości z zakresem działalności poszczególnych komórek Instytutu Kolejnictwa, zaś w części praktycznej pokazano w jaki sposób przeprowadzane są badania i jaką nowoczesną aparaturą dysponuje nasza wykwalifikowana kadra.

Zaprezentowano m.in. między innymi badania właściwości palnych i dymowych oraz toksyczności produktów spalania, badania laboratoryjne sygnalizatorów torowych, badania statyczne, dynamiczne i zmęczeniowe elementów budowy taboru oraz infrastruktury, badanie poziomu pola magnetycznego generowanego przez urządzenia elektryczne i elektroniczne w środowisku kolejowym. Ponadto zaprezentowano aparaturę pomiarową wykorzystywaną do diagnostyki toru i podtorza.

Studenci wykazali się dużą wiedzą merytoryczną, zadawali mnóstwo pytań i aktywnie uczestniczyli w badaniach.

 

 

Galeria fotograficzna

 

Film dokumentalny 1

 

Film dokumentalny 2