10.11.2023 14:54

Instytut Kolejnictwa przystąpił do programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa


Instytut Kolejnictwa przystąpił do programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa będącego inicjatywą NASK-PIB oraz Ministerstwa Cyfryzacji, powstałą z myślą o wspieraniu i propagowaniu idei wielosektorowej współpracy na rzecz wzmacniania odporności cyfrowej RP, by tworzyć niezawodne i bezpieczne mechanizmy wymiany informacji oraz realne struktury oparte na współdziałaniu, przyczyniające się do lepszego reagowania na pojawiające się wyzwania.

Uczestnicząc w programie korzystamy z możliwości bezpośredniej, poufnej wymiany informacji oraz budowania współpracy z podmiotami spoza branży transportu kolejowego. Informacje wymieniane w ramach Programu mogą dotyczyć m.in.: ostrzeżeń o incydentach i zagrożeniach, rekomendacji i dobrych praktyk, analiz i regulacji prawnych oraz informacji o konferencjach, szkoleniach oraz ćwiczeniach dotyczących cyberbezpieczeństwa. Przekaz praktycznej wiedzy w trakcie organizowanych spotkań i warsztatów a także dostęp do zasobów (baza wiedzy) pozwolą pracownikom Instytutu podnosić poziom wiedzy oraz wzmacniać kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Cele programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa:

  • propagowanie idei cyberbezpieczeństwa poprzez kształtowanie odpowiedzialnego podejścia do korzystania z technologii i rozwiązań zwiększających poziom bezpieczeństwa jednostek i organizacji,
  • zwiększenie poziomu dojrzałości w obszarze cyberbezpieczeństwa podmiotów tworzących krajowy system cyberbezpieczeństwa poprzez budowanie i wspieranie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • rozwój silnej i zintegrowanej społeczności ekspertów poprzez budowę sieci profesjonalistów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa, wymieniają informację oraz aktywnie ze sobą współpracują.