22.12.2022 10:19

Instytut Kolejnictwa przeprowadził badania lokomotywy serii SM42 - 6Dn zasilanej wodorem


Instytut Kolejnictwa przeprowadził badania zmodernizowanej lokomotywy serii SM42 - 6Dn. Jest to pierwsza w Polsce lokomotywa, w której do zasilania wykorzystano zielone paliwo jakim jest wodór. Lokomotywa ta przeznaczona jest do prowadzenia prac manewrowych na bocznicach kolejowych. Badania miały na celu potwierdzenie poprawności zastosowanych rozwiązań technicznych w obszarach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. W badaniach lokomotywy brali udział pracownicy: Laboratorium Badań Taboru, Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji, Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji, Zakładu Pojazdów Szynowych, Zakładu Sterowania Ruchem i Teleinformatyki oraz Zakładu Elektroenergetyki. Wszystkie badania zostały przeprowadzone na Torze Doświadczalnym IK, który został wyposażony w mobilną stację ładowania wodoru.