11.07.2018 14:13

INSTYTUT KOLEJNICTWA OTRZYMA PONAD 4,7 MLN ZŁ Z UE NA ROZWÓJ ZAPLECZA BADAWCZEGO


Wkrótce do Instytutu Kolejnictwa trafi wsparcie unijne na zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej. Dzięki funduszom możliwe będzie prowadzenie kompleksowych prac w zakresie bezpieczeństwa transportu szynowego. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 4,7 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Marszałek Adam Struzik i Dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski.

Inwestycja obejmie zakup aparatury laboratoryjno-badawczej dla trzech działów Instytutu Kolejnictwa: Laboratorium Materiałów i Konstrukcji, Zakładu Elektroenergetyki oraz Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji. Nowoczesny sprzęt pozwoli na wykonywanie zadań badawczych w zakresie badań wytrzymałościowych, bezpieczeństwa pożarowego elementów taboru oraz infrastruktury transportu szynowego oraz w obszarze badań ogniowych. Pozwoli także na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w obszarze trakcji elektrycznej i zasilania. Rozwój zaplecza badawczego umożliwi też realizację specjalistycznych badań EMC oraz w zakresie badań fotometrycznych. Instytut Kolejnictwa działa na rzecz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Doposażone laboratoria badawcze pozwolą i przyczynią się do realizacji celów zawartych w SOR. Zakup nowej aparatury jest elementem szerszego programu IK obejmującego m.in. rozszerzenie bazy badawczej na okręgu doświadczalnym w Żmigrodzie.
Obecnie IK bierze udział w projektach NCBR i PKP PLK to wspólnie podjęte przedsięwzięcie jest dedykowane programowi wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej zwanej „BRIK” Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej”.

Realizacja projektu przyczyni się do unowocześnienia i osiągnięcia wyższej jakości badań oraz wzmocni współpracę sektora nauki i gospodarki. Pozwoli na rozwój nowych technologii i nowych rozwiązań konstrukcyjnych, zwiększy ofertę innowacyjnych produktów przez co wpłynie na rozwój przemysłu oraz transportu szynowego.

 

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej dla Instytutu Kolejnictwa
Beneficjent: Instytut Kolejnictwa
Całkowita wartość projektu: 9 073 710,00 zł
Kwota dofinansowania: 4 754 101,50 zł
Działanie: 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/instytut-kolejnictwa-otrzyma-ponad-47-mln-zl-z-ue-na-rozwoj-zaplecza-badawczego/

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.