05.11.2013 19:00

Instytut Kolejnictwa nagrodzony podczas III Kongresu Kolejowego

Instytut Kolejnictwa uzyskuje nagrodę dziewiątej edycji konkursu "Człowiek Roku-Przyjaciel Kolei" w kategorii "Przyjaciel Kolei" podczas III Kongresu Kolejowego.


W dniu 05 listopada 2013r. podczas III Kongresu Kolejowego miała miejsce uroczystość wręczenia nagród dziewiątej edycji konkursu "Człowiek Roku - Przyjaciel Kolei". Nagroda ta jest szczególnym wyróżnieniem dla wszystkich pracowników Instytutu, których wkład w rozwój transportu szynowego został doceniony. Nagrodę wręczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej dr inż. Andrzej Massel. W imieniu wszystkich pracowników nagrodę odebrał Dyrektor Instytutu Kolejnictwa dr inż. Andrzej Żurkowski.

„Za wielki wkład w rozwój polskiej, kolejowej myśli technicznej”

Instytut Kolejnictwa (dawniej CNTK) przez wiele lat pełnił funkcję najważniejszej instytucji naukowo-badawczej w branży transportu szynowego. Jest powszechnie znaną i cenioną placówką przeprowadzającą różnorodne badania i ekspertyzy w zakresie techniki kolejnictwa. Jest także jednostką certyfikującą w dziedzinie interoperacyjności kolei. W ostatnich latach bardzo rozwinął działalność prowadząc dużą ilość projektów, prac badawczych, ekspertyz, analiz itp. korzystając z zasobów w postaci kadry specjalistów, sprzętu i toru doświadczalnego w Żmigrodzie. Prace IK mają także niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa kolejowego.

źródło: Rynek Kolejowy

Dziękujemy za uznanie i jednocześnie gatulujemy wszystkim laureatom.

 

Informacje o pozostałych nagrodzonych można znaleźć na stronie:
www.rynek-kolejowy.pl/49083/dziewiata_edycja_konkursu_czlowiek_roku_przyjaciel_kolei_rozstrzygnieta.htm