22.02.2013 11:09

Instytut jako Barometr

Wywiad Dyrektora Andrzeja Żurkowskiego dla Kuriera Kolejowego


O technicznych wyzwaniach branży kolejowej, testach w Żmigrodzie i sposobach finansowania badań naukowych – mówi dr inż. Andrzej Żurkowski, dyrektor Instytutu Kolejnictwa.

Panie dyrektorze, czym zajmuje się Instytut Kolejnictwa?

Instytut Kolejnictwa jest instytutem badawczym działającym już 60 lat w obszarze transportu szynowego. Posiadamy wykwalifikowane kadry oraz specjalistyczne laboratoria i własny tor badawczy, czyli kompleksowe zaplecze niezbędne do prowadzenia prac badawczych i naukowych.

Podstawowa działalność instytutu obejmuje kilka następujących zagadnień: badania naukowe i prace studialne, analizy i opinie, certyfikację wyrobów i zakładowej kontroli produkcji oraz certyfikację składników i podsystemów interoperacyjności. Trzy laboratoria badawcze posiadają łącznie 75 procedur (metod badawczych) akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji (PCA), a ponadto laboratorium wzorcujące posiada 18 takich procedur.

Które obszary transportu szynowego – z punktu widzenia IK i prowadzonych przez jednostkę badań – wymagają obecnie przeanalizowania i rozwijają się najbardziej dynamicznie na polskim rynku?

Zdecydowanie najważniejszym zagadnieniem pozostaje bezpieczeństwo ruchu kolejowego i temu celowi podporządkowane są wszelkie działania. Istotne jest także podwyższanie prędkości jazdy na wybranych ciągach kolejowych i zwiększanie ich przepustowości, co wymaga zmian zarówno organizacyjnych, jak i technicznych. Służy temu m.in. wdrażanie ETCS i GSM-R oraz szeregu rozwiązań szczegółowych, ze wszystkich zakresów techniki kolejowej. Oprócz tej techniki na bezpieczeństwo mają jednak wpływ również rozwiązania prawne.

 

Źródło: http://kurierkolejowy.eu/kurier/2013/4/299/Instytut-jak-barometr.html


Pełna treść wywiadu w Kurierze Kolejowym PDF