08.05.2014 13:26

IK ROZSZERZA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

25 kwietnia 2014 roku w Madrycie została podpisana międzynarodowa umowa o współpracy naukowej i badawczej


25 kwietnia br. w siedzibie Universidad Pontificia Comillas - Instituto de Investigación Tecnológica (Hiszpania, Madryt), została podpisana międzynarodowa umowa o współpracy naukowej i badawczej. Z ramienia Uniwersytetu dokument podpisał jego rektor - prof. Julio L. Martínez, a ze strony IK - dyrektor dr inż. Andrzej Żurkowski. Umowa przewiduje m.in. realizację wspólnych projektów, podejmowanie prac naukowo-badawczych oraz wymianę naukowo-badawczą, obejmującą kadrę ekspertów. Porozumienie daje stronom również możliwość wymiany publikacji naukowych oraz współpracę w obszarze ich recenzowania.