08.01.2013 09:00

IK otrzymuje Nagrodę Innowacyjności w Transporcie 2012

Oficjalne przekazanie Złotej Statuetki dla projektu w konkursie Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2012.


W dniu 08 stycznia 2013r. prof. Adam K. Prokopowicz wręczył w imieniu Kapituły przyznającej Nagrodę Innowacyjności w Transporcie 2012 Złota Statuetkę dla Instytutu Kolejnictwa. Wręczenie nagrody miało miejsce w siedzibie Instytutu Kolejnictwa.

Projekt Instytutu pod nazwą „Stanowisko do badań pantografów przeznaczone do eksploatacji w procesie produkcji i utrzymania taboru kolejowego i tramwajowego” uzyskał Złotą Statuetkę w kategorii Technika i Technologia konkursu Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2012.

Wręczenie pozostałych statuetek miało miejsce 12 grudnia br.