28.05.2013 10:00

IK na prezentacji Pendolino

W dn. 28 maja 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego przedstawiciele Instytutu Kolejnictwa uczestniczyli w prezentacji najnowocześniejszych pociągów PKP Intercity.


W prezentacji wzięli udział również Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  Andrzej Massel oraz kierownictwo Spółek z Grupy PKP obecny był także Andreas Knitter (Senior Vice President North and Central Europe and Africa, Alstom Transport).

Instytut Kolejnictwa będzie prowadził badania pociągów Pendolino w zakresie ich zgodności z wymaganiami prawa polskiego i polską infrastrukturą kolejową. Finalnym efektem tych badań będzie zgoda Urzędu Transportu Kolejowego na dopuszczenie pociągów Pendolino do eksploatacji w Polsce.

fot. 1 i 2 R. Kuczyński (PKP PLK S.A.)

fot. 3 K. Ochociński (Instytut Kolejnictwa)