12.07.2019 16:49

GVRD II – Global Vision for Railway Development II


W dniach 24-25.06.2019 r. w Budapeszcie odbyło się Zgromadzenie Ogólne UIC - Międzynarodowego Związku Kolei z siedzibą w Paryżu oraz posiedzenia statutowe jej organów.

Jednym ze spotkań było posiedzenie IRRB (International Railway Research Board) – międzynarodowej platformy badawczej UIC, której zadaniem jest koordynacja globalnej współpracy kolei w zakresie badań i innowacji. To właśnie IRRB powierzono opracowanie nowelizacji dokumentu GVRD – „Global Vision for Railway Development”, które o nadzór nad opracowaniem nowej wersji tej Księgi zwróciło się do Wiceprzewodniczącego IRRB UIC, Pana Andrzeja Żurkowskiego, Dyrektora Instytutu Kolejnictwa.

W celu przedyskutowania tego zagadnienia w wymiarze międzynarodowym Instytut Kolejnictwa wspólnie z UIC zorganizował w dniach 15-16 listopada ub. roku w Warszawie międzynarodową konferencję pt.: „Global Debate on Mobility Challenges for the Future Society”. Zebrane w ten sposób wnioski i propozycje zostały następnie szczegółowo opracowane przez międzynarodową Grupę Roboczą, której prace trwały od lutego do czerwca 2019 r.  zarówno w formule elektronicznej, jak i przez udział w spotkaniach organizowanych w Warszawie i Paryżu.

Ze względu na strukturę UIC, dokument o charakterze globalnym wymagał następnie konsultacji ze wszystkimi członkami UIC oraz zatwierdzenia przez Regiony i Asystentów UIC. Ostatecznie został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne podczas posiedzenia w Budapeszcie. Instytut zaangażował m. in. swoich specjalistów w celu opracowania trzech rozdziałów GVRD oraz czuwał nad nowelizacją pozostałych całego tekstu. IRRB oraz Zgromadzenie Ogólne wyraziły wdzięczność  i oklaskami podziękowały Dyrektorowi Instytutu za profesjonalne przeprowadzenie całego procesu.

Założenia nowej wersji Księgi, to:

  • wsparcie kolei w rozwoju procesów optymalizacji systemów kolejowych w przyszłości
    w celu zaspokojenia rosnących oczekiwań klientów,
  • identyfikacja najlepszych praktyk po to, by wskazać je jako przykładowe rozwiązania
    z obszaru kolei oraz poza koleją w celu możliwego ich wykorzystania,
  • wsparcie środowiska kolejowego w celu przekształcania kolei w bardziej atrakcyjny
    dla użytkowników środek transportu z założeniem, że kolej stanie się „kręgosłupem” systemu transportowego.

Następnie dokument zostanie zaprezentowany także podczas spotkań XII WCRR – Światowego Kongresu Badań Kolejowych w Tokio pod koniec października 2019 roku.