10.03.2017 09:23

Grupa robocza Obszaru 1 IRRB w Instytucie Kolejnictwa


W  dniach 2 i 3 marca, w siedzibie Instytutu Kolenictawa, zostało zorganizowane posiedzenie międzynarodowej platformy badawczej -  (International Railway Research Board). IRRB została powołana przez Zarządzenie Ogólne UIC w celu koordynacji działań na rzecz skutecznego wdrażania innowacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych w transporcie kolejowym. Przewodniczącym IRRB jest prof. Borys Lapidus (RZD), natomiast Wiceprzewodniczącymi: Vicky Brown (ACRI), Guven Kandemir (TCDD), Marc Robinson (Newcastle University), Roman Sterba (CD) oraz Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa).

Pierwszego dnia Dyrektor Andrzej Żurkowski przewodniczył spotkaniu Grupy Roboczej tzw. Obszaru 1, podczas którego opracowywano plan wprowadzenia ewentualnych zmian i propozycji do dokumentu UIC „Global Vision for Railway Development” (GVRD) – Globalna wizja rozwoju kolei.

Dyskusja dotyczyła priorytetów w rozwoju kolei oraz różnic pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Zwrócono uwagę  na konieczność przyjmowania rozwiązań technicznych na zróżnicowanym poziomie z uwagi na  np. różnice w infrastrukturze.

Drugiego dnia, podczas pierwszego posiedzenia plenarnego obecnej kadencji, dyskutowano o przyszłych wyzwaniach dla transportu szynowego, związanych z dokumentem GVRD (np. o transporcie tramwajowym i kolejowym jako podstawowym transporcie przyszłości), o priorytetach rozwoju transportu na świecie, uwzględnieniu różnic pomiędzy krajami i regionami świata. Założono pewną elastyczność w podejściu do zagadnień interoperacyjności  kolei  ze względu na różnice w wyposażeniu technicznym kolei w różnych krajach.

Zwrócono uwagę na zmiany społeczne w przyszłych segmentach rynku ustalono,  że należy położyć większy nacisk na intermodalność, na proste skuteczne niedrogie rozwiązania, na integrację usług różnych środków transportu, lukę pomiędzy wysoko rozwiniętymi technologicznie krajami, np. Japonia a niskimi standardami w krajach rozwijających się. Dr inż. A. Massel zaproponował, żeby przy pracach w Obszarze 1 wykorzystać wyniki prowadzonych projektów UE i UIC, podkreślił potrzebę koordynacji i współpracy w prowadzeniu zadań z różnych obszarów IRRB, a także zwrócił uwagę na uwzględnienie w dokumencie GVRD światowych mega-trendów.