21.05.2019 10:27

Drzwi otwarte

pt. POWŁOKI LAKIEROWE DLA ŚRODKÓW TRANSPORTU ORAZ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ I DROGOWEJ


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia bezpłatnego udziału w DRZWIACH OTWARTYCH pt. POWŁOKI LAKIEROWE DLA ŚRODKÓW TRANSPORTU ORAZ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ I DROGOWEJ, które odbędą się w Instytucie Kolejnictwa 18 czerwca 2019 w godz. 11.00 – 15.00.

Mamy nadzieję, że program spotkania umożliwi wszystkim uczestnikom wymianę poglądów, przedstawienie własnych doświadczeń oraz potrzeb lub problemów związanych z aplikacją i eksploatacją powłok lakierowych w różnego rodzaju zastosowaniach, a także zapoznanie się z osiągnięciami producentów wyrobów lakierowych w zakresie zwiększenia jakości i trwałości powłok.

Zapraszamy do przygotowania własnej prezentacji.

Jednocześnie pragniemy przedstawić Państwu możliwości badawczych naszego Laboratorium.

Zapewniamy poczęstunek.

W załączeniu przesyłamy zaproszenie-komunikat 1 oraz formularz zgłoszeniowy.