06.07.2019 10:27

Drzwi otwarte

pt. POWŁOKI LAKIEROWE DLA ŚRODKÓW TRANSPORTU ORAZ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ I DROGOWEJ


W dniu 18.06.2019r. odbyło się w Instytucie Kolejnictwa, ogólnopolskie seminarium Drzwi Otwarte pt. POWŁOKI LAKIEROWE DLA ŚRODKÓW TRANSPORTU ORAZ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ I DROGOWEJ. W spotkaniu wzięło udział 68 uczestników, którzy mieli okazję wysłuchać następujących prezentacji:

1. Przegląd badań i wymagań w zakresie fizyko-mechanicznym dla powłok przeznaczonych do pojazdów szynowych szynowych – Marcin Garbacz (Instytut Kolejnictwa),

2. Przegląd badań i wymagań w zakresie ogniowym dla powłok przeznaczonych do pojazdów szynowych - Adrian Kaźmierczak (Instytut Kolejnictwa),

3. Wpływ czynników technologicznych na wybrane parametry eksploatacyjne powłok – dr inż. Łukasz Pasieczyński (FH BARWA Jarosław Czajkowski)

4. Line-X Polimocznikowe Powłoki Ochronne - Dariusz Puza (Line-X).

Panel dyskusyjny, którego moderatorem była dr inż.Jolanta Radziszewska-Wolińska (Instytut Kolejnictwa) oraz rozmowy kuluarowe w ramach przerwy kawowej umożliwiły uczestnikom wymianę poglądów, przedstawienie własnych doświadczeń oraz potrzeb lub problemów związanych z aplikacją i eksploatacją powłok lakierowych w różnego rodzaju zastosowaniach, a także zapoznanie się z osiągnięciami producentów wyrobów lakierowych w zakresie zwiększenia jakości i trwałości powłok. Uczestnicy mieli również okazję zapoznania się z prezentowaną na stoiskach ofertą jednostek: FH BARWA Jarosław Czajkowski, Line-X oraz Instytutu Kolejnictwa.

Ostatnim elementem spotkania było zwiedzanie Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji, w którym z dużym zainteresowaniem wzięli udział wszyscy goście