20.07.2015 15:13

CERTYFIKATY DLA INSTYTUTU KOLEJNICTWA


Certyfikaty dla Instytutu Kolejnictwa

 

W dniu 16.07.2015 w siedzibie Polskiego Centrum Akredytacji z rąk p.o. Dyrektora PCA Pani Lucyny Olborskiej Dyrektor Instytutu Kolejnictwa Pan Andrzej Żurkowski otrzymał dwa certyfikaty akredytacji dla jednostki certyfikującej:

  • Certyfikat Akredytacji  jednostki certyfikującej wyroby Nr AC 128 potwierdzający kompetencje Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej wyroby, w tym składniki interoperacyjności i interoperacyjne podsystemy kolei,
  • Certyfikat Akredytacji jednostki certyfikującej systemy zarządzania QMS Nr AC 185 potwierdzający kompetencje Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej systemy zarządzania jakością, w tym systemy zarządzania jakością wykorzystywane podczas produkcji i umieszczania na rynku europejskim składników interoperacyjności i interoperacyjnych podsystemów kolejowych.

 

Uzyskany przez Instytut zakres akredytacji obejmuje między innymi ocenę zgodności i certyfikację wszystkich składników interoperacyjności i wszystkich podsystemów kolejowych według wszystkich modułów oceny zgodności, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego 2010/713/WE (UE).

Tym samym Instytut Kolejnictwa stał się jedyną w Polsce i pierwszą uznaną przez PCA jako kompetentna do prowadzenia procesów oceny zgodności WE i weryfikacji WE w tak szerokim, pełnym zakresie. Przyszli klienci mają więc możliwość wyboru sposobu certyfikacji dla produkowanego przez nich dowolnego składnika interoperacyjności i interoperacyjnego podsystemu spośród wszystkich możliwych modułów procedur oceny zgodności i na zgodność z wszystkimi Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI) opublikowanymi od 2002 roku do kwietnia 2015 roku włącznie.

 

Podczas spotkania omówiono także potencjalne zagadnienia przyszłej współpracy PCA i IK oraz jej zakres.

 

W spotkaniu udział wzięli również Pan Marek Pawlik zastępca dyrektora IK ds. Interoperacyjności Kolei, Pan Wojciech Rzepka kierownik Ośrodka Jakości i Certyfikacji w Instytucie Kolejnictwa, Pan Krzysztof Woźniak kierownik Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych PCA oraz Tadeusz Matras kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów w Polskim Centrum Akredytacji.