04.10.2017 15:00

12 edycja Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO


W dniach 26-29 września 2017 odbyła się kolejna, już 12. edycja Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO. Instytut Kolejnictwa reprezentowany był zarówno przez Dyrekcję jak i ponad 80 ekspertów. Stoisko współdzielone było z najważniejszymi urzędami rynku kolejowego: Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Urzędem Transportu Kolejowego oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Instytut Kolejnictwa jako członek Rady Programowej współorganizował dwie konferencje:

  • Zarządca Infrastruktury – Wykonawca i Producent – Jednostka Notyfikowana. Jak relacje pomiędzy tymi podmiotami wpływają na tempo i koszty realizacji, efektywność i jakość oraz innowacyjność inwestycji. Co osiągnęliśmy? Co przed nami? (PKP PLK – IGTL – IK)
  • Platforma cyfryzacyjna a wdrażanie IV Pakietu Kolejowego (UIC – IK)