WYDARZENIA

26.08.2011

Pierwszy certyfikat oceny WE dla podsystemu Sterowanie - wydany.

W dniu 26.08.2011r. w Instytucie Kolejnictwa nastąpiło uroczyste przekazanie pierwszych certyfikatów oceny zgodności WE z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2008/57/WE dla podsystemów interoperacyjności kolei w obszarze...  czytaj więcej


19.07.2011

Prezentacja wyrobów w Instytucie Kolejnictwa

W dniu 19.07.2011 w Instytucie Kolejnictwa odbyła się prezentacja wyrobów Włoskiej firmy Italian Brakes. Współorganizatorem tego spotkania było Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa.  czytaj więcej


01.07.2011

Nowy doktorat w Laboratorium Badań Taboru

Dr inż. Paweł Urbańczyk z Pracowni Hamulców Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa otrzymał gratulacje z rąk Dyrektora dr inż. Andrzeja Żurkowskiego.  czytaj więcej


30.06.2011

Szkolenie dla metrologów w dniach od 30 maja do 3 czerwca 2011 r.

Instytut Kolejnictwa zorganizował szkolenie dla metrologów w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych do pomiaru długości i kąta wraz z szacowaniem niepewności pomiaru dla przyrządów pomiarowych ogólnego i specjalistycznego...  czytaj więcej


06.06.2011

Szkolenie pt. „Logistyka procesu przewozowego”

W dniach 6-13 czerwca b.r. zespół Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa przeprowadził szkolenie pt. „Logistyka procesu przewozowego” dla przedstawicieli kolei mongolskich (УланБаторкая железная дорога).  czytaj więcej


03.06.2011

Nowe doktoraty pracowników Instytutu Kolejnictwa

W piątek 3 czerwca br. Dyrektor Instytutu Kolejnictwa złożył nowym doktorom gratulacje wręczając okolicznościowe pióra.  czytaj więcej


02.06.2011

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa nominowany

Minister Infrastruktury podpisał nominację na Dyrektora Instytutu Kolejnictwa.  czytaj więcej


23.05.2011

Nowy Dyrektor Instytutu Kolejnictwa wybrany

Komisja Konkursowa przedstawi Ministrowi Infrastruktury kandydaturę dra inż. Andrzeja Żurkowskiego na stanowisko Dyrektora Instytutu Kolejnictwa.  czytaj więcej


20.05.2011

Nowa szata graficzna strony www.ikolej.pl

Dnia 20.05.2011 strona www.ikolej.pl zyskała nową szatę graficzną.   czytaj więcej


21.04.2011

I Światowy Kongres Szkoleń Kolejowych „Od strategii do wykonania”

I Światowy kongres Szkoleń Kolejowych odbył się w Madrycie w dniach 6-8.04.2011 w siedzibie Uniwersytetu Technicznego. W tym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele nauki, narodowych przewoźników, firm szkoleniowych, przemysłu z...  czytaj więcej


15.04.2011

Życzenia Wielkanocne 2011

Dyrektor IK składa życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych  czytaj więcej


Unia Europejska

28.03.2011

Biała Księga - Transport w roku 2050

28.03.2011 Komisja Europejska przyjęła dokument Białej Księgi - Transport do 2050 roku. Strategia ta zakłada przeniesienie transportu z samochodowego do przyjaznych środowisku gałęzi transportu, w tym transportu kolejowego, oraz...  czytaj więcej


02.02.2011

Kolejne spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami władz regionów i samorządów "Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce"

Kolejne spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami władz regionów i samorządów "Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce"  czytaj więcej


24.01.2011

Szkolenie Diagnostów 2010/2011

Szkolenie w zakresie rozpoznawania zagrożeń i określania dopuszczalnej prędkości pociągów.  czytaj więcej


15.01.2011

Nowy zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa

Od 15 stycznia 2011 r. nowym zastępcą dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. Studiów i Projektów Badawczych został dr inż. Artur Rojek. Zastąpił on dr inż. Andrzeja Massela, powołanego na stanowisko wiceministra infrastruktury,...  czytaj więcej


fot. Rynek Kolejowy

22.12.2010

Andrzej Massel wiceministrem

Andrzej Massel wiceministrem   czytaj więcej


01.10.2010

Jesteśmy instytutem badawczym

Od 1 października 2010 roku Instytut Kolejnictwa staje się z mocy prawa, instytutem badawczym. IK podlega ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych. Zmiany zostały wprowadzone reformą systemu nauki.   czytaj więcej


19.04.2010

Certyfikat EBA przedłużony

Uzyskaliśmy przedłużenie Uznania Federalnego Urzędu Kolejnictwa Niemiec - Eisenbahn-Bundesamt EBA dla typowych badań kolejowych pojazdów szynowych  czytaj więcej


12.04.2010

Reorganizacja Instytutu Kolejnictwa

Minister Cezary Grabarczyk podjął decyzję o przekształceniu Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Instytut Kolejnictwa. Instytut przejmie wszystkie prawa i zobowiązania podjęte przez CNTK.  czytaj więcej