WYDARZENIA

fot. Rynek Kolejowy

22.12.2010

Andrzej Massel wiceministrem

Andrzej Massel wiceministrem   czytaj więcej


01.10.2010

Jesteśmy instytutem badawczym

Od 1 października 2010 roku Instytut Kolejnictwa staje się z mocy prawa, instytutem badawczym. IK podlega ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych. Zmiany zostały wprowadzone reformą systemu nauki.   czytaj więcej


19.04.2010

Certyfikat EBA przedłużony

Uzyskaliśmy przedłużenie Uznania Federalnego Urzędu Kolejnictwa Niemiec - Eisenbahn-Bundesamt EBA dla typowych badań kolejowych pojazdów szynowych  czytaj więcej


12.04.2010

Reorganizacja Instytutu Kolejnictwa

Minister Cezary Grabarczyk podjął decyzję o przekształceniu Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Instytut Kolejnictwa. Instytut przejmie wszystkie prawa i zobowiązania podjęte przez CNTK.  czytaj więcej