SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

21.02.2012 00:00

Współpraca europejska w dziedzinie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

mgr inż. Witold Olpiński


Tematem seminarium było zaprezentowanie Instytutu Koljenictwa w zakresie europejskiej wspópracy w dziedzinie bezpieczeństwa na "przejazdach kolejowych".

Prezentacja mgr inż. Witolda Opińskiego przedstawiała historię powstawania współpracy na temat bezpieczeństwa na skrzyżowaniach w poziomie szyn z drogami kołowymi, potocznie nazywanych "przejazdami kolejowymi". W prezentacji zostały również przytoczone międzynarodowe projekty badawcze oraz wyniki ich prac, w tym aktualnie współrealizowany przez IK projekt 7 PR UE RESTRAIL.

Spotkanie zakończone było burzliwą dyskusja z przedstawicielami środowisk naukowych, zarządców infrastruktury oraz producentow na rzecz kolei.