SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

26.01.2024 12:42

Program otwartych seminariów Instytutu Kolejnictwa planowanych w 2024 roku.


Szanowni Państwo, w imieniu Dyrekcji Instytutu Kolejnictwa zapraszamy do wzięcia udziału w seminariach naukowo-technicznych organizowanych przez Instytut Kolejnictwa.

Prezentujemy poniżej Program otwartych seminariów IK planowanych w 2024 roku.


L.p.

Termin

Autor

Tytuł wystąpienia

1.
5 marca
mgr inż. W. Kruczek
Systemy sieci powrotnych w zelektryfikowanych systemach zasilania trakcyjnego, wymagania techniczne i badania niezbędne w procesach certyfikacji
2.
9 kwietnia
dr hab. P. Kozioł, profesor PK
dr inż. P. Tokaj
Identyfikacja sygnałów pomiarowych pozyskanych przy przejeździe pociągu po torze z rozpoznanym uszkodzeniem
3.
7 maja
mgr inż. A. Aniszewicz
Problemy pomiarów średnicy na okręgu tocznym zestawów kołowych
4.
8 października
dr inż. M. Ostromęcka
Materiały kompozytowe na podkłady kolejowe
5.
5 listopada
mgr inż. A. Aniszewicz
Podstawowe parametry zestawów kołowych - problematyka pomiarów