SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

06.02.2023 10:42

Program otwartych seminariów IK planowanych w terminie od wrzesień 2022 do czerwiec 2023 roku.


Szanowni Państwo,

w imieniu Dyrekcji Instytutu Kolejnictwa zapraszamy do wzięcia udziału w seminariach naukowo-technicznych organizowanych przez Instytut Kolejnictwa.

Prezentujemy poniżej Program otwartych seminariów IK planowanych w 2022 i 2023 roku.

 

Lp.

 

Termin

 

Autor

 

Tytuł wystąpienia

ROK 2022

 

1.

 

27 września

 

dr K. Polak

 

Opracowanie sygnatury akustycznej elektrycznego zespołu trakcyjnego z serii ED250.

 

2.

 

25 października

 

dr inż. P. Urbańczyk

 

Komputerowy symulator procesu hamowania pociągu

- założenia i pierwsze działające wersje.

 

3.

 

15 listopada

 

dr inż. M. Ostromęcka

 

Klasyfikacja spawalniczych niezgodności szyn kolejowych w odniesieniu do obowiązujących norm jakościowych ISO i innych wytycznych.


ROK 2023

 

 

4.

 

17 stycznia

 

prof. V. Kuznetsov, dr inż. A. Rojek, firma NEEL

 

System antykradzieżowy sieci trakcyjnej.

 

5.

 

24 stycznia

 

mgr inż. A. Dąbrowski, mgr inż. Sz. Klemba

Możliwości integracji regionalnego transportu kolejowego z systemem publicznego miejskiego oraz podmiejskiego transportu zbiorowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna.

 

6.

 

07 marca

 

dr hab. inż. B. Sowiński, prof. instytutu

 

Wybrane zagadnienia dynamiki pojazdów szynowych.

Teoria i praktyka.

 

7.

 

28 marca

 

dr A. Soczówka

 

Możliwości zastosowania wstępnej analizy wielokryterialnej, jako narzędzia do oceny inwestycji kolejowych na przykładzie aglomeracji ukraińskich.

 

8.

 

25 kwietnia

 

mgr inż. W. Kruczek, dr inż. A. Rojek, firmy Arex i Siled

 

System dynamicznego zarządzania oświetleniem na terenach kolejowych.

 

9.

 

16 maja

 

mgr inż. P. Wetoszka mgr inż. Ł. John

 

Badania fotometryczne i EMC urządzeń kolejowych.

 

10.

 

06 czerwca

 

mgr inż. A. Aniszewicz

 

Problemy pomiarów średnicy na okręgu tocznym zestawów kołowych.

 

11.

 

27 czerwca

 

mgr inż. A. Miszkiewicz

 

TSI CCS 2022 - zmiany w zakresie łączności radiowej.