SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

08.03.2023 10:49

"Możliwości zastosowania wstępnej analizy wielokryterialnej, jako narzędzia do oceny inwestycji kolejowych na przykładzie aglomeracji ukraińskich”

28 marca 2023 roku o godz. 11.00


28 marca 2023 r. w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 50, w ramach comiesięcznych Seminariów Instytutu Kolejnictwa, dr Andrzej Soczówka wygłosił referat pt. "Możliwości zastosowania wstępnej analizy wielokryterialnej, jako narzędzia do oceny inwestycji kolejowych na przykładzie aglomeracji ukraińskich