SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

08.03.2023 10:49

"Możliwości zastosowania wstępnej analizy wielokryterialnej, jako narzędzia do oceny inwestycji kolejowych na przykładzie aglomeracji ukraińskich”

28 marca 2023 roku o godz. 11.00


W imieniu Dyrekcji Instytutu Kolejnictwa zapraszam do wzięcia udziału w seminarium naukowo-technicznym, organizowanym przez Instytut Kolejnictwa. Najbliższe seminarium pt. "Możliwości zastosowania wstępnej analizy wielokryterialnej, jako narzędzia do oceny inwestycji kolejowych na przykładzie aglomeracji ukraińskich, odbędzie się 28 marca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 50, referat wygłosi: dr Andrzej Soczówka.

Przewidywany czas trwania: ok. 1,5 godz. Seminarium jest bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem proszę o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (wraz z ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) pocztą elektroniczną do 23 marca 2023 r.


Formularz zgłoszeniowy