SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

17.01.2023 14:10

Możliwości integracji regionalnego transportu kolejowego z systemem publicznego miejskiego oraz podmiejskiego transportu zbiorowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna

mgr inż. Adam Dąbrowski i mgr inż. Szymon Klemba


24 stycznia 2023 roku w ramach comiesięcznych Seminariów Instytutu Kolejnictwa, mgr inż. Adam Dąbrowski i mgr inż. Szymon Klemba z Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów IK wygłosili referat pt. „Możliwości integracji regionalnego transportu kolejowego z systemem publicznego miejskiego oraz podmiejskiego transportu zbiorowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna”. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele urzędów administracji państwowej, spółek kolejowych oraz instytutu naukowego.

W prezentacji omówiono szeroki zakres zagadnień związanych z potencjałem transportu kolejowego w systemie publicznego transportu zbiorowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. W pierwszej kolejności wprowadzono historię tej tematyki oraz opisano istniejący stan infrastruktury kolejowej, a także kolejowych i autobusowych przewozów pasażerskich MOF Olsztyna. Następnie została przedstawiona idea integracji różnych środków transportu zbiorowego oraz możliwości wdrożenia cyklicznego rozkładu jazdy na liniach kolejowych zbiegających się w Olsztynie. Dla stanowiącego "wąskie gardło" odcinka Olsztyn Główny - Olsztyn Zachodni zaproponowano korektę układu torowego, a następnie opisano inne możliwości działań infrastrukturalnych.

Na koniec opisano wyniki przykładowej analizy możliwości skomunikowania pociągów z autobusami na przykładzie gminnej komunikacji publicznej w Gminie Jonkowo.

Udostępniając Państwu prezentacje chcielibyśmy jednocześnie podziękować za udział w seminarium oraz za ożywioną i merytoryczną dyskusję.