SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

18.04.2017 15:10

Kształtowanie oferty przewozowej – zintegrowane rozkłady jazdy

mgr inż. Piotr Chyliński mgr inż. Szymon Klemba


W dniu 11 kwietnia w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie zorganizowane zostało kolejne seminarium naukowo - techniczne. Swoje referaty wygłosili pracownicy instytutu mgr inż. Piotr Chyliński oraz mgr inż. Szymon Klemba.