SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

10.02.2016 09:26

Badania wytrzymałości zmęczeniowej w pojazdach szynowych

dr hab. inż. Henryk Sanecki


W dniu 9 lutego 2016r. w Instytucie Kolejnictwa odbyło się  seminarium naukowo-techniczne, drugie z przygotowanych na ten rok. Na spotkanie seminaryjne również i tym razem przybyło wielu słuchaczy zainteresowanych problematyką kolei. Referat wygłosił dr hab. inż. Henryk Sanecki.