SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

09.03.2015 16:05

Badania kompatybilności elektromagnetycznej pojazdów trakcyjnych w świetle obecnie obowiązujących norm oraz przyszłych wymagań normatywnych

mgr inż. Artur Dłużniewski


W dniu 3 marca 2015 roku w Instytucie Kolejnictwa odbyło się kolejne seminarium naukowe, na którym mgr inż. Artur Dłużniewski wygłosił referat  „Badania kompatybilności elektromagnetycznej pojazdów trakcyjnych w świetle obecnie obowiązujących norm oraz przyszłych wymagań normatywnych”. W prezentacji przedstawiono zagadnienia związane z metodą pomiaru emisji zaburzeń promieniowanych oraz przewodzonych. W referacie przedstawiono wymagania normatywne w aspekcie emisji. Omówione zostały obecnie obowiązujące wymagania w zakresie odporności na zaburzenia elektromagnetyczne dla urządzeń instalowanych w środowisku kolejowym jak i wybrane przyszłe wymagania normatywne kompatybilności elektromagnetycznej.