SEMINARIA INSTYTUTU KOLEJNICTWA

Plan otwartych seminariów IK: wrzesień 2022 ÷ czerwiec 2023

 

Lp.

 

Termin

 

Autor

 

Tytuł wystąpienia

 

1.

 

27 września

 

dr K. Polak

 

Opracowanie sygnatury akustycznej elektrycznego zespołu trakcyjnego z serii ED250.

 

2.

 

18 października

 

dr inż. P. Urbańczyk

 

Komputerowy symulator procesu hamowania pociągu

- założenia i pierwsze działające wersje.

 

3.

 

15 listopada

 

dr inż. M. Ostromęcka

 

Klasyfikacja spawalniczych niezgodności szyn kolejowych w odniesieniu do obowiązujących norm jakościowych ISO i innych wytycznych.

 

4.

 

13 grudnia

 

mgr inż. K. Ortel

 

Testy kompatybilności ESC – doświadczenia i wyzwania.

 

5.

 

17 stycznia

 

prof. V. Kuznetsov, dr inż. A. Rojek, firma NEEL

 

System antykradzieżowy sieci trakcyjnej.

 

6.

 

14 lutego

 

mgr inż. A. Dąbrowski, mgr inż. Sz. Klemba

 

Możliwości integracji regionalnego transportu kolejowego z systemem publicznego miejskiego oraz podmiejskiego transportu zbiorowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna.

 

7.

 

07 marca

 

dr hab. inż. B. Sowiński, prof. instytutu

 

Wybrane zagadnienia dynamiki pojazdów szynowych.

Teoria i praktyka.

 

8.

 

28 marca

 

dr A. Soczówka

 

Możliwości zastosowania wstępnej analizy wielokryterialnej, jako narzędzia do oceny inwestycji kolejowych na przykładzie aglomeracji ukraińskich.

 

9.

 

25 kwietnia

 

mgr inż. W. Kruczek, dr inż. A. Rojek, firmy Arex i Siled

 

System dynamicznego zarządzania oświetleniem na terenach kolejowych.

 

10.

 

16 maja

 

mgr inż. P. Wetoszka mgr inż. Ł. John

 

Badania fotometryczne i EMC urządzeń kolejowych.

 

11.

 

06 czerwca

 

mgr inż. A. Aniszewicz

 

Problemy pomiarów średnicy na okręgu tocznym zestawów kołowych.

 

12.

 

27 czerwca

 

mgr inż. A. Miszkiewicz

 

TSI CCS 2022 - zmiany w zakresie łączności radiowej.

 

Plan otwartych seminariów IK: wrzesień 2022 ÷ czerwiec 2023

mgr inż. Szymon Klemba IK

12.06.2014

Łódzki Węzeł Kolejowy - problemy i rozwiązania

mgr inż. Szymon Klemba (Instytut Kolejnictwa)  czytaj więcej


26.05.2014

Sterowanie pojazdami trakcyjnymi dużej mocy prądu przemiennego

prof. Stanisław Własiewskij (Dalekowschodni Państwowy Uniwersytet Transportu - Chabarowsk Rosja)  czytaj więcej


15.04.2014

Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych

inż. Ireneusz Mikłaszewicz  czytaj więcej05.02.2013

Podwyższenie efektywności zasilania w trakcji prądu stałego poprzez optymalizację rozkładu jazdy

mgr inż. Kałasznikow Konstanty (Dniepropietrowski Instytut Inżynierów Transportu)   czytaj więcej

08.05.2012

Badania odporności zderzeniowej

dr hab. Henryk Sanecki  czytaj więcej


08.05.2012

Badania hamulcowe pojazdów szynowych

dr inż. Zbigniew Cichocki  czytaj więcej