TRANSFEU

Inżynieria bezpieczeństwa przeciwpożarowego transportu w Unii Europejskiej (TRANSFEU)

 

Lider projektu: LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS
Adres lidera: 1 Rue Gaston Boissier
75015 Paryż, Francja
Finansowanie:

Koszt porjektu: 5 550 000 EUR
Koszty 7 PR UE: 3 660 000 EUR
Typ kontraktu: Projekt badawczy małej lub średniej skali
Numer Referencyjny: 233786

Czas trwania: 2009-04-01 - 2012-09-30
Obszar badań: SST.2008.4.1.1. Bezpieczeństwo poprzez projekt
Strona projektu: www.transfeu.eu
Opis:

Istnieje pilna potrzeba stosowania wiarygodnych metod pomiaru toksyczności produktów spalania, które służyłyby zapewnieniu istniejącego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego transportu powierzchniowego. Jest to obecnie najtrudniejszy do oceny czynnik zagrożenia w przypadku pożarów. Brak zaufania do skuteczności istniejącej klasyfikacji toksyczności produktów nie pozwala na zaakceptowanie jej jako normy, co uniemożliwia europejskiemu przemysłowi stosowanie wspólnych zasad bezpieczeństwa, a co za tym idzie, uniemożliwia konkurencyjność. Ponadto istotne jest holistyczne podejście do projektowania pojazdów odnośnie ich bezpieczeństwa przeciwpożarowego, aby umożliwić stosowanie rozwiązań bardziej elastycznych i ekonomicznych niż to jest możliwe przy obecnym podejściu.

Projekt TRANSFEU podejmuje działania mające na celu dostarczenie zarówno niezawodnych metod pomiarów toksyczności jak również holistycznego podejścia do bezpieczeństwa przeciwpożarowego pojazdów wszystkich rodzajów transportu powierzchniowego (pociągów, statków, itp.). Podejście to będzie bazowało na zharmonizowanych metodach inżynierii bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które połączą pasywne i aktywne sposoby zabezpieczania przeciwpożarowego. Ten system, obejmujący wszystkie aspekty projektowania, jest kluczem do uzyskania optymalnych rozwiązań w zakresie spełniania wytycznych bezpieczeństwa przeciwpożarowego jako podejście alternatywne do obecnie stosowanego. Pomoże to w rozwoju innowacyjnych rozwiązań (projekty i produkty stosowane w budowie środków transportu powierzchniowego) z większym poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

Aby osiągnąć te cele, opracowane zostaną:

  • nowa metoda pomiarów toksyczności oraz powiązana z nią klasyfikacja materiałów,
  • nowe cyfrowe narzędzia symulacji pożaru,
  • metodyka testów pożaru,
  • narzędzia decyzyjne, mające na celu zoptymalizowanie lub znalezienie nowych metod projektowana w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa przeciw pożarowego.

Podjęty będzie również duży wysiłek dla rozpowszechniania wyników projektu TRANSFEU łącznie ze znaczącym wkładem w europejski proces standaryzacji. Udział przedsiębiorstw kolejowych, przewoźników oraz naukowców zajmujących się pożarami, profesjonalnych organizacji działających na rzecz kolei (UNIFE) i statków (IMO) oraz organizacji normalizacyjnych (CEN) pokazuje ogromne zainteresowanie projektem TRANSFEU dla harmonizacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego wszystkich środków transportu powierzchniowego.

Więcej informacji o projekcie.