SMART RAIL

Mądre utrzymanie i  analiza infrastrultury transportowej (SMART RAIL)

 

Lider projektu UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN
Adres lidera: Belfield Campus
Dublin, Irlandia
Finansowanie:

Koszt projektu: 3 830 000 EUR
Koszty 7 PR UE: 2 780 000 EUR
Typ kontraktu: Projekt badawczy małej lub średniej skali
Numer Referencyjny: 285683

Czas trwania: 2011-09-01 - 2014-08-31
Obszar badań: SST.2011.2.5-1. SST.2011.5.2-6. Cost-effective improvement of rail transport infrastructure
Strona projektu: smartrail.fehrl.org
Opis:

Europa potrzebuje bezpiecznej i efektywnej ekonomicznie sieci transportowej, zapewniającej możliwość wzrostu przepływu towarów i ludzi wewnątrz UE oraz w kierunku głównych rynków na wschodzie. Podejście to jest kluczowe dla europejskiej polityki transportowej, gospodarczej i środowiskowej. Wiele części europejskiej sieci kolejowej została wybudowana w połowie XIX wieku, na długo przed pojawieniem się nowoczesnych standardów konstrukcyjnych (budowlanych). Historyczne poziomy niskich nakładów inwestycyjnych, ubogich strategii utrzymania oraz szkodliwego wpływu zmian klimatycznych (na przykład uszkodzenia podpór mostowych i fundamentów w wyniku powodzi i osuwisk wywołanych ulewnymi opadami deszczu), skutkują występowaniem krytycznych elementów na sieci kolejowej, takich jak: mosty, tunele, budowle ziemne (nasypy i wykopy), o dużym stopniu ryzyka wystąpienia uszkodzenia. Konsekwencje awarii tych istotnych elementów infrastruktury są ogromne i mogą obejmować: utratę życia ludzi oraz wysokie koszty wymiany i napraw (zwykle mierzonych w milionach euro), a także zamknięć linii, które często się trwają wiele miesięcy. Projekt SMART Rail skupia ekspertów w następujących dziedzinach: badań infrastruktury autostradowej i kolejowej, MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz władz kolejowych, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej poszczególnych krajów.

Celem projektu jest zmniejszenie kosztów napraw, liczby opóźnień pociągów oraz zapewnienie przyjaznych dla środowiska metod utrzymania starzejącej się infrastruktury sieci kolejowej. Cel ten będzie osiągnięty poprzez rozwój innowacyjnych metod analizy i monitorowania istniejącej infrastruktury oraz wprowadzenie naukowych metod oceny bezpieczeństwa. Te inżynieryjne oceny stanu istniejącego będą wykorzystywane do projektowania strategii naprawczych i utrzymaniowych w celu przedłużenia życia istniejącej infrastruktury w sposób opłacalny, przy minimalnym wpływie na środowisko.

Więcej informacji o projekcie.