RESTRAIL

Zmniejszenie liczby przypadków samobójstw i nielegalnych wtargnięć na teren kolejowy (RESTRAIL)

 

Lider projektu UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER - UIC
Adres lidera: 16 Rue Jean Rey
75015 Paryż, Francja
Finansowanie:

Koszt projektu: 3 870 000 EUR
Koszty 7 PR UE: 2 820 000 EUR
Typ kontraktu: Projekt badawczy małej lub średniej skali
Numer Referencyjny: 285153

Czas trwania: 2011-10-01 - 2014-09-30
Obszar badań: SST.2011.4.1-2. Środki łagodzące i dobre praktyki w celu zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków i zakłóceń usług wynikających z samobójstw i nielegalnych wtargnięć na teren kolejowy
Strona projektu: www.restrail.eu
Opis:

Celem projektu RESTRAIL jest zmniejszenie liczby przypadków samobójstw i nielegalnych wtargnięć na teren kolejowy oraz kosztownych zakłóceń ruchu powodowanych przez te zdarzenia poprzez dostarczenie sektorowi kolejowemu wyników analizy i określenie opłacalnych rozwiązań zapobiegawczych oraz środków łagodzących skutki takich zdarzeń.

Pierwsza faza projektu obejmuje określenie stanu wiedzy, wyników badań naukowych oraz przegląd „najlepszych praktyk” (w Europie i poza nią) w połączeniu z analizą czynników (wewnętrznych, środowiska kolei oraz zewnętrznych, takich jak np. środki masowego przekazu), wpływających na częstość samobójstw oraz wtargnięć, łącznie z ich skutkami. Praca będzie prowadzona wykorzystując oficjalne źródła informacji oraz własnym zbieraniu danych. W ramach pracy przeanalizowane zostaną miejsca szczególnie niebezpieczne oraz i punkty dostępu
o wysokim stopniu ryzyka, takie jak: skrzyżowania dróg i kolei w poziomie szyn (potocznie nazywane przejazdami kolejowymi), końce peronów stacyjnych czy obiekty mostowe.

Będzie to kontynuacja oceny istniejących środków zapobiegawczych (technicznych i pozostałych, tzw. „miękkich”), zmniejszających liczbę samobójstw i wtargnięć oraz metod łagodzenia skutków takich zdarzeń na funkcjonowanie kolei. W dalszej fazie projektu uwaga zostanie zwrócona na rozwój nowych metod, w szczególności obejmujących środki „miękkie”. Projekt zademonstruje praktycznie niektóre wybrane rozwiązania w celu oceny ich skutków i jako etap końcowy, opracowania zaleceń, rekomendacji oraz wytycznych.

Projekt jest prowadzony przez podmioty kolejowe, gdyż ponieważ dotyczy tematu z zakresu kolejnictwa, którego celem jest odpowiedź na zainteresowanie przemysłu kolejowego. Jednak podstawową cechą tego projektu jest udział szerokiej gamy ekspertów o wiedzy i doświadczeniu w zakresie: nauk o człowieku i zdrowiu, prawa, policji i służb ratunkowych, edukacji i pomocy społecznej, mediów i łączności, transportu drogowego i kolejowego. To zapewni projektowi uzyskanie wyników gotowych do praktycznego zastosowania przez wszystkie podmioty, których dotyczy kwestia samobójstw i wtargnięć na teren kolejowy.

Ostatecznym wynikiem prac będzie zestaw narzędzi, dostępny przez przyjazny użytkownikowi interfejs (dla konsultacji i ciągłej aktualizacji), służący wsparciu decydentów przy podejmowaniu  działań praktycznych w celu zmniejszenia liczby samobójstw i wtargnięć oraz w celu łagodzenia skutków występowania takich zdarzeń.

Więcej informacji o projekcie.