PROTECTRAIL

The Railway-Industry Partnership for Integrated Security of Rail Transport (PROTECTRAIL)

 

Lider projektu ANSALDO STS S.P.A
Adres lidera: VIA PAOLO MANTOVANI
Genua, Włochy
Finansowanie:

Koszt projektu: 21 780 000 €
Koszty 7 PR UE: 13 120 000 €
Typ kontraktu: Collaborative project (generic)
Numer Referencyjny: 242270

Czas trwania: 2011-09-01 - 2014-08-31
Obszar badań: Integrated protection of rail transportation (SEC-2009-2.2-01
Strona projektu: protectrail.eu

Opis:

Problem poprawy bezpieczeństwa na kolei poprzez zastosowanie metodycznego podejścia „od ogółu – do szczegółu” (tj. szukania kompleksowych rozwiązań, odpowiednich dla wszystkich możliwych scenariuszy zagrożeń) oceniony został przez uczestników projektu PROTECTRAIL jako podejście zbyt ambitne, nawet jeśli by generowało potencjalne korzyści wynikające z racjonalizacji skali i wysiłku. Proponowanym podejściem PROTECTRAIL jest zatem podział problemu poprawy bezpieczeństwa kolei na mniejsze części (misje), ukierunkowane na poszczególne zasoby, dla których satysfakcjonujące rozwiązania są łatwiejsze do osiągnięcia i możliwe do zastosowania w różnych sytuacjach zagrożeń. Każda taka misja może być lepiej ukierunkowana na szczególnie istotne obszary zainteresowania, wynikające z przeprowadzonych analiz ryzyka lub z priorytetów przewoźników kolejowych. Mając jasno określony zakres i cele realizacji każdej misji, łatwiej będzie określić, opracować i zbadać rozwiązania w zakresie architektury, wdrażania technologii oraz niezbędnych procedur w organizacjach zarządzających konkretnym zagadnienim. Wyzwaniem PROTECTRAIL jest stworzenie pojedynczego, interoperacyjnego rozwiązania ukierunkowanego na konkretne zasoby oraz wymyślenie i zaprojektowanie modularnej ramy architektonicznej, gdzie każde rozwiązanie ukierunkowane na określony zasób będzie mogło może być włączone, Będzie to podstawą zapewnienia sprawnego procesu łączenia, integracji i interoperacyjności poszczególnych rozwiązań. Projekt PROTECTRAIL będzie skierowany do następujących misji w zakresie bezpieczeństwa: ochrona systemów zasilania i przesyłania sygnału przed każdą formą aktu terroryzmu, stwierdzania niezajętości toru, czyszczenia pociągów przed i po codziennym użytku, odprawy pracowników, kontroli odprawy pasażerów i bagażu, kontroli odprawy ładunków, śledzenia i monitorowania taboru przewożącego ładunki niebezpieczne, ochrona systemów łączności i przesyłu informacji, ochrona stacji, budynków i obiektów infrastruktury..

Więcej informacji o projekcie.