HYPERNEX: IGNITION OF THE EUROPEAN HYPERLOOOP

 

Lider projektu UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Całkowita wartość projektu

250 000,00 €

Współfinansowanie S2R (Of H2020)......

250 000,00 €

Dofinansowanie

dla Instytutu Kolejnictwa

 

15 000,00 €

Czas trwania projektu 01.12.2020 – 30.11.2021
Strona projektu http://hypernex.industriales.upm.es/

 

Opis

Celem projektu jest rozpoczęcie wspólnych badań oraz współpracy pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi, ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorcami, umożliwiających zrównoważony rozwój nowej technologii.  W ramach projektu zostanie opracowany raport, w którym zostaną uwzględnione i przeanalizowane najważniejsze aspekty, mogące mieć wpływ na rozwój technologii hyperloop.

 

Realizacja projektu ma umożliwić szybszy rozwój technologii hyperloop, wykorzystującej  do przewozu pasażerów i towarów kapsuły, poruszające się w tunelu o obniżonym do ok 100 Pa ciśnieniu.

 

Projekt obejmuje 3 główne zagadnienia:

  • Transferability under Shift2Rail roadmap

Zadanie to będzie koncentrować się na identyfikacji synergii tych badań z koleją w ramach projektu Shift2Rail, wzmacniając te obszary, w których działania badawcze mogą być korzystne dla obu stron.

 

  • Transferability and cross fertilization to non-guided modes

Zadanie będzie dotyczyło analizy korelacji/synergii projektu z innymi obszarami i programami,

tj. klimat, FCH, a także wzajemnej wymiany wiedzy z innymi rodzajami transportu.

 

  • Standardization and regulation

W ramach zadania należy określić możliwości zastosowania obecnych praktyk regulacyjnych w Europie do systemu certyfikacji Hyperloop, wskazać role i uprawnienia jednostek notyfikowanych (NoBo) oraz jednostek oceniających (AsBo), a także przeanalizować możliwości zastosowania aktualnych standardów technicznych kolei do komponentów technologii hyperloop.

 

Instytut Kolejnictwa jest odpowiedzialny za opracowanie wsadu merytorycznego dla punktu nr 3, tj. Standardization and regulation, w którym zostaną omówione m.in. zagadnienia związane z:

  • Możliwością zastosowania obecnych przepisów i praktyk regulacyjnych w Europie (kolejowych) do systemu Hyperloop (sterowanie ruchem kolejowym, bezpieczeństwo pożarowe itd.),
  • Rolą jednostek certyfikujących oraz notyfikujących,
  • Zastosowania aktualnych standardów do komponentów technicznych Hyperloop,
  • Identyfikacją obszarów standaryzacji dla technologii Hyperloop.

 

Hypernex Project o Instytucie Kolejnictwa:   hypernex.industriales.upm.es/our-partners/