HYPERNEX: IGNITION OF THE EUROPEAN HYPERLOOOP

 

Lider projektu UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Całkowita wartość projektu

250 000,00 EUR

Współfinansowanie S2R (Of H2020)......

250 000,00 EUR

Dofinansowanie

dla Instytutu Kolejnictwa

 

15 000,00 EUR

Czas trwania projektu 01.12.2020 – 30.11.2021
Strona projektu http://hypernex.industriales.upm.es/

 

Opis

Celem projektu jest rozpoczęcie wspólnych badań oraz współpracy pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi, ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorcami, umożliwiających zrównoważony rozwój nowej technologii.  W ramach projektu zostanie opracowany raport, w którym zostaną uwzględnione i przeanalizowane najważniejsze aspekty, mogące mieć wpływ na rozwój technologii hyperloop.

 

Realizacja projektu ma umożliwić szybszy rozwój technologii hyperloop, wykorzystującej  do przewozu pasażerów i towarów kapsuły, poruszające się w tunelu o obniżonym do ok 100 Pa ciśnieniu.

 

Projekt obejmuje 3 główne zagadnienia:

  • Transferability under Shift2Rail roadmap

Zadanie to będzie koncentrować się na identyfikacji synergii tych badań z koleją w ramach projektu Shift2Rail, wzmacniając te obszary, w których działania badawcze mogą być korzystne dla obu stron.

 

  • Transferability and cross fertilization to non-guided modes

Zadanie będzie dotyczyło analizy korelacji/synergii projektu z innymi obszarami i programami,

tj. klimat, FCH, a także wzajemnej wymiany wiedzy z innymi rodzajami transportu.

 

  • Standardization and regulation

W ramach zadania należy określić możliwości zastosowania obecnych praktyk regulacyjnych w Europie do systemu certyfikacji Hyperloop, wskazać role i uprawnienia jednostek notyfikowanych (NoBo) oraz jednostek oceniających (AsBo), a także przeanalizować możliwości zastosowania aktualnych standardów technicznych kolei do komponentów technologii hyperloop.

 

Instytut Kolejnictwa jest odpowiedzialny za opracowanie wsadu merytorycznego dla punktu nr 3, tj. Standardization and regulation, w którym zostaną omówione m.in. zagadnienia związane z:

  • Możliwością zastosowania obecnych przepisów i praktyk regulacyjnych w Europie (kolejowych) do systemu Hyperloop (sterowanie ruchem kolejowym, bezpieczeństwo pożarowe itd.),
  • Rolą jednostek certyfikujących oraz notyfikujących,
  • Zastosowania aktualnych standardów do komponentów technicznych Hyperloop,
  • Identyfikacją obszarów standaryzacji dla technologii Hyperloop.

 

Hypernex Project o Instytucie Kolejnictwa:   hypernex.industriales.upm.es/our-partners/