FP6 – FUTURE

101101962 — Europe’s Rail Flagship Project 6 - Delivering Innovative rail services to revitalise capillary lines and Regional rail services

 

Numer Projektu i nazwa                                

101101962 — Europe’s Rail Flagship Project 6 - Delivering Innovative rail services to revitalise capillary lines and Regional rail services 

Akronim
FutuRe
Lider projektu                


Czas trwania: 2022.12.01 – 2026.11.30
Dofinansowanie UE      
15 484 001,32 EUR
Wartość projektu   

25 806 668,87 EUR


 

Ogólnym celem projektu jest zapewnienie długoterminowej rentowności kolei regionalnych poprzez obniżenie całkowitego kosztu posiadania przy jednoczesnym oferowaniu wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa operacyjnego, jak również lepszej satysfakcji klienta.

 

CELE DZIAŁAŃ:

  • opracowanie narzędzia zapewniające interoperacyjność i spójność między koleją i środowiskiem miejskim poprzez wykorzystanie modelu Smart Transit Oriented Development,
  • wykorzystanie korelacji usług dworca i jego okolicy, do zwiększenia atrakcyjności niewielkich stacji zlokalizowanych przy liniach regionalnych,
  • zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego dzięki właściwemu połączeniu usług transportu ostatniej mili w niewielkich dworcach kolejowych na liniach regionalnych,
  • opracowanie założeń dla niewielkiego pojazdu szynowego do transportu pasażerów na niezelektryfikowanych liniach o małym natężeniu ruchu.

 

Działania podjęte przez PKP S.A. wraz z podmiotami z ekosystemu badawczo-rozwojowego w Projekcie Flagowym FutuRe obejmują przede wszystkim analizę i wypracowanie modelu oferowanych usług transportowych na potrzeby niewielkich dworców położonych przy liniach kapilarnych oraz zapewnienia usług dodatkowych towarzyszących transportowi lokalnemu. Ponadto, dzięki udziałowi Instytutu Kolejnictwa, możliwe było zaangażowanie się w przygotowanie wstępnych założeń technicznych dla lekkiego pojazdu szynowego o niewielkiej pojemności, przeznaczonego do obsługi ruchu na niezelektryfikowanych liniach regionalnych.