EXTENSIVE

Zwiększenie atrakcyjności transportu dla użytkownika końcowego (ExtenSive)

Lider projektu CS SYSTEMES D'INFORMATION SA
Finansowanie:
Koszt projektu: 11 308 534,27 EUR
Koszty S2R (Of H2020) UE:.

5 025 512,63 EUR

Numer Referencyjny:

101015462

Czas trwania:
2020-12-01 - 2023-06-30
Obszar badań: S2R-CFM-IP4-01-2020 Rozwiązania IT dla atrakcyjnych usług kolejowych
Strona projektu: https://projects.shift2rail.org/s2r_ip4_n.aspx?p=EXTENSIVEOpis:

Shift2Rail jest pierwszą europejską inicjatywą kolejową, której celem jest poszukiwanie właściwych badań i innowacji oraz rozwiązań rynkowych aby zintegrować nowe oraz istniejące zaawansowane technologie i stworzyć innowacyjne produkty, które można wdrożyć na płaszczyźnie transportu kolejowego. Shift2Rail promuje konkurencyjność europejskiego przemysłu kolejowego oraz na bieżąco śledzi potrzeby zmieniającego się rynku transportu europejskiego. Badania i innowacje prowadzone w ramach Horyzontu 2020 (Shift2Rail jest częścią programu) moją prowadzić do rozwoju niezbędnej technologii by sprostać wymaganiom Single European Railway Area (SERA). SERA jest inicjatywą założoną przez Komisję Europejską i Agencję ds. kolei Unii Europejskiej pozostająca we współpracy z Ministerstwami Transportu krajów członkowskich, krajowymi organami ds. bezpieczeństwa o raz stowarzyszeniami branżowymi.

Projekt ExtenSive jest częścią Shift2Rail (S2R), pierwszej wspólnej inicjatywy technologicznej dla kolei, która koncentruje się na przyspieszeniu integracji nowych i zaawansowanych technologii w innowacyjne rozwiązania dla produktów kolejowych. Projekt jest realizowany w odniesieniu do czwartego Programu na rzecz Innowacji (IP4) o nazwie: "Rozwiązania IT dla atrakcyjnych usług kolejowych".

ExtenSive zapewnia komplementarne i ciągłe rozwiązania, które zostały już uruchomione w ramach wcześniejszych projektów realizowanych w ramach S2R, tj. MaaSive, ATTRACkTIVE i CO-ACTIVE, w celu poprawy doświadczeń podróżnych i ulepszeniu usług turystycznych (w zakresie zakupów, śledzenia podróży, rezerwacji i sprzedaży biletów), a także zajmuje się podejściem „Software as a Service”.

ExtenSive ma poprawić i rozszerzyć obecne funkcje IP4 oraz ma stworzyć synergię z innymi Programami na rzecz Innowacji S2R w celu poprawy usług dla użytkowników i operatorów oraz ułatwienia przepływu informacji między usługami IP4 a innymi systemami kolejowymi.

PRZEDSIĘWZIĘCIE "PREMIA NA HORYZONCIE 2"

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z realizacją przez nie projektów w ramach programu Horyzont 2020