CAPACITY4RAIL

Zwiększenie przepustowości sieci kolejowych dzięki ulepszeniu infrastruktury i zoptymalizowaniu eksploatacji (Capacity4Rail)

 

Lider projektu UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER - UIC
Adres lidera: 16 Rue Jean Rey
75015 Paryż, Francja
Finansowanie:

Koszt projektu: 15 071 159 EUR
Koszty 7 PR UE: 9 890 105 EUR
Typ kontraktu: Projekt współpracy (ogólny)
Numer Referencyjny: 605650

Czas trwania: 2013-10-01 - 2016-09-30
Obszar badań: SST.2013.2-2. Nowe koncepcje dla infrastruktury kolejowej i eksploatacji: dostosowane, zautomatyzowane, elastyczne i dużej przepustowości
Strona projektu: http://www.capacity4rail.eu/
Opis:

CAPACITY4RAIL dostarczy innowacyjnych badań, przygotuje kolej na przyszłość i uwzględnia wyniki z poprzednich projektów i programów badawczych . Projekt opiera się na poprzednich użytecznych wynikach badań i dostarczy zarówno demonstracje techniczne jak również wytyczne i zalecenia systemowe, które będą podstawą do dalszych badań i inwestycji zwiększających przepustowość sieci kolejowych w przyszłości.

Czas używany do monitorowania infrastruktury, utrzymania i odnowy oznacza „przestoje". Zostaną zaproponowane nowe koncepcje dla mało utrzymaniowej infrastruktury, przy użyciu koncepcji standardowych i typu "plug-and-play". Nieinwazyjne techniki monitorowania i innowacyjne techniki samokontroli infrastruktury zostaną zbadane, pozwalając na niski wpływ lub jego brak na eksploatację pociągów.

Kruchość niektórych kluczowych elementów sieci infrastruktury (szczególnie w ekstremalnych warunkach pogodowych), takie jak rozjazdy i przełączniki mogą mieć wpływ na wydajność całego systemu. Odporność na wszelkie znane awarie zostanie, a także zdolność systemu do powrotu do eksploatacji po zdarzeniach i wypadkach.

Zwiększenia przepustowości zostaną również osiągnięte poprzez zwiększenie prędkości pociągów towarowych, umożliwiając zoptymalizowane przeplatanie się pociągów w ruchu mieszanym, oraz poprawę modeli do planowania przewozów.

 

Integracja intermodalna w ramach globalnego systemu transportowego zostanie poprawiona poprzez zwiększenie przeładunku towarów i przesiadek pasażerów.

CAPACITY4RAIL będzie ponadto patrzeć w stronę lat 2030/2050, poprzez zaproponowanie wytycznych dla przyszłych wdrożeń w perspektywie średnioterminowej, zaleceń dla technologii mających zostać opracowanymi i wdrożonymi w perspektywie długoterminowej, oraz zbadania kluczowych szans dla finansowania w ramach funduszy krajowych i unijnych.

Więcej informacji o projekcie.

Flash movie can't be displayed