ACADEMICS4RAIL

101121842 Building a community of railway scientific researchers and academia for ERJU and enabling a network of PhDs (academia teaming with industry)

The project is supporte by the Europe’s Rail Joint Undertaking  and its members.

 

Numer Projektu i nazwa

01121842 —  Building a community of railway scientific researchers and academia for ERJU and enabling a network of PhDs (academia teaming with industry)  
Akronim
Academics4Rail
Lider projektu

EURNEX the European Rail Research Network of Excellence                                                      

Czas trwania:         

2023.09.01 2027.02.28
Dofinansowanie UE      

1 807 237 50 EUR

Wartość projektu    
---

1 807 237 50 EUR


 

Projekt Academic4Rail ma na celu utworzenie europejskiej społeczności naukowej w obszarze transportu szynowego. Wymiana wiedzy będzie odbywać się na rożnych poziomach od strategicznego po konkretne obszary techniczne. Na poziomie strategicznym, społeczność naukowa zamierza wymieniać się wiedza z  ERRAC The European Rail Research Advisory Council i ERJU Europe’s Rail Join Undertaking. Celem tej wymiany jest optymalizacja programu badań kolejowych dla zapewnienia odpowiedniego wykorzystania funduszy, oceny programów kolejowych, określenia potrzeb w tym zakresie dla przyszłego rozwoju kolei europejskich. Wymiernym efektem projektu będzie sfinansowanie doktoratów naukowych w sześciu obszarach tematycznych związanych z koleją. Uzyskane naukowe stopnie doktorskie poszerzą wiedzę kolejową oraz zapewnią środowisku naukowemu współprace z przemysłem.

Projekt trwać będzie 42 miesiące, obejmuje promocję sześciu doktoratów realizowanych przez poszczególne uczelnie biorące udział w projekcie. Doktoraty będą obejmować poniższe tematy:

  • WP4: Aerodynamika pociągów towarowych przy prędkości 160 km/h,
  • WP5: Model zakłóceń EMC i ich wpływu na zasilanie trakcyjne, ciało ludzkie i efekt jonizacji,
  • WP6: Metoda addytywna naprawy i reprofilacji (napawanie) zużytych zestawów kołowych. Współczesne podejście do metody napawania stosowanej w latach 50-tych ubiegłego wieku i zastosowanie współczesnych osiągnięć technologicznych,
  • WP7: Bezprzewodowe sprzęganie  wirtualne pociągów automatycznych (jako rozwinięcie idei ruchomego odstępu, głownie dla systemów metra automatycznego),
  • WP8: Utrzymanie predykcyjne zasobów na podstawie podejścia hybrydowego fizyczno – statystycznego z zastosowaniem uczenia maszynowego i sieci neuronowych,
  • WP9: Automatyczny asystent maszynisty (opracowanie ergonomicznego interfejsu maszynisty, wsparcia maszynisty poprzez asystenta AI oraz badanie wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo).

Instytut Kolejnictwa będzie zaangażowany w trzy pakiet robocze:

Zadanie 1.2 Mapping European (incl.National) rail research themes and funds,

Zadanie 2.3 Catalogue of PhD topics relevant for funding,

Zadanie 10 Dissemination and management.