MIEDZYNARODOWE

 

Instytut Kolejnictwa jest członkiem międzynarodowych konsorcjów realizujących następujące projekty europejskie:

 

  • Academics4Rail 2023.09.01 2027.02.28 Building a community of railway scientific researchers and academia for ERJU and enabling a network of PhDs (academia teaming with industry). Informacja o projekcie.
  • FP4 – Rail4EARTH - 2022.12.01 – 2026.11.30 (Sustainable and green rail systems) Zrównoważony i ekologiczny system kolejowy.  Informacja o projekcie.
  • FP6 – FutuRe - 2022.12.01 – 2026.11.30 (Delivering Innovative rail services to revitalize capillary lines and Regional rail services) Dostarczenie innowacyjnych usług kolejowych do rewitalizacji linii kapilarnych. Informacja o projekcie.
  • ExtenSive - 2020.12.01 2023.06.30 (Extendnig the attractiveness of transport for end user and extending) Zwiększenie atrakcyjności transportu dla użytkownika końcowego Informacja o projekcie.
  • IN2STEMPO - 2017.09.01 2022.08.31 (Innovative Solutions in Future Stations, Energy Metering and Power Supply) Rozwiązania inteligentnego systemu zarządzania i przyszłych stacji. Informacja o projekcie.