POIR.01.01.01-00-0052/20-00

POIR.01.01.01-00-0052/20-00

 

Tytuł projektu

Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu zapobiegającemu obladzaniu i oszranianiu kolejowej sieci trakcyjnej z wykorzystaniem automatycznej stacji pogodowej.

Beneficjent

Konsorcjum PKP Energetyka S.A., ELESTER-PKP Sp. z o.o. oraz Instytut Kolejnictwa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu zapobiegającemu obladzaniu i oszranianiu sieci trakcyjnej przy wykorzystaniu prądu grzewczego.

W skład systemu wchodzić będą: przekształtnik elektroenergetyczny, system pomiarowy badający warunki atmosferyczne oraz temperaturę przewodów jezdnych i system predykcji przewidujący możliwość wystąpienia oblodzenia zanim ono nastąpi.

W projekcie zrealizowane zostaną:

  • opracowanie scenariuszy pracy Systemu, w ramach którego powstaną algorytmy decyzyjne załączania systemu i uwzględnione zostaną techniczne warunki pracy całej instalacji;
  • ustalenie wymagań technicznych wobec elementów systemu i ich przetestowanie;
  • budowa przekształtnika, systemów predykcyjnych i pozostałych składowych systemu;
  • przeprowadzenie procedury dopuszczenia do wykorzystania systemu na sieci trakcyjnej

Wdrożenie systemu umożliwi szybsze, w tym prewencyjne, prowadzenie odlodzenia i odszraniania, co poskutkuje poprawą ciągłości przewozów. Rozwiązanie wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa prac prowadzonych na sieci trakcyjnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka.

 

Wartość projektu

9 049 750,00 PLN

Wartość wkładu UE

5 128 150,00 PLN