POIR 04.01.01.00-0018/17

POIR 04.01.01.00-0018/17

Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

 

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie elementów systemu antykradzieżowego sieci jezdnej w transporcie szynowym

Beneficjent

Instytut Kolejnictwa, Neel Sp. z o.o.

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie BP i PR ukierunkowanych na stworzenie systemu monitorującego sieć trakcyjną w zakresie ciągłości, kompletności i sprawności - antykradzieżowego zabezpieczającego elementy górnej sieci jezdnej, poprawiającego bezpieczeństwo i ekonomikę prowadzenia ruchu kolejowego. Stworzony system będzie unikatowym rozwiązaniem w skali kraju i Europy, przeznaczonym do zastosowania w sieci jezdnej będącej pod napięciem. Wykonanie zaplanowanych prac B+R pozwoli na opracowanie nowatorskich metod pomiaru parametrów sieci jezdnej świadczących o jej kompletności i w efekcie na stworzenie innowacyjnego systemu antykradzieżowego, pozbawionego wad rozwiązań stosowanych obecnie na rynku. Priorytetowym celem i rezultatem projektu będzie stworzenie i wdrożenie do praktyki gospodarczej systemu antykradzieżowego sieci jezdnej , którego zastosowanie ograniczy przypadki kradzieży przewodów jezdnych i lin nośnych oraz elementów układów naprężających. Wdrożenie systemu pozwoli nie tylko ograniczyć straty finansowe powodowane dewastacją i kradzieżami infrastruktury, ale również zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pracowników, pasażerów i osób postronnych. Stały monitoring parametrów sieci jezdnej oraz przekazywanie sygnałów alarmowych w czasie rzeczywistym do odpowiednich służb (SOK i Policja) zapewni wysoką skuteczność systemu. Dodatkowo stworzenie układu zasilania urządzeń montowanych na sieci jezdnej (lub w jej pobliżu), który nie posiada galwanicznego połączenia z siecią trakcyjną zwiększy niezawodność i dyspozycyjność systemów zasilania trakcji elektrycznej.

Wartość projektu

3 570 890,00 PLN

Wartość wkładu UE

1 346 392,00 PLN