POIR 04.01.01-00-0029/17

 

POIR 04.01.01-00-0029/17

Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

 

Tytuł projektu

Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony ludzi  i budynków przed drganiami  od ruchu kolejowego.

Beneficjent

Politechnika Warszawska, Instytut Kolejnictwa, IOŚ PIB, Budimex S.A., Tines S.A.

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony ludzi i  budynków przed drganiami od ruchu kolejowego. W ramach prac przewiduje się opracowanie czterech wyrobów przeznaczonych do podsypkowych konstrukcji nawierzchni kolejowej oraz bezpodsypkowych. Dodatkowym celem będzie opracowanie wytycznych stosowania urządzeń ograniczających drgania od ruchu kolejowego, określających ich skuteczność oraz zakres stosowania.   W trakcie projektu składającego się z dziesięciu etapów, prototypowe urządzenia zostaną opracowane i kompleksowo przebadane w warunkach laboratoryjnych oraz przetestowane w warunkach operacyjnych

Wartość projektu

7309154,33 PLN

Wartość wkładu UE

2844695,87 PLN