GOSPOSTRATEG INNORAIL

 

Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków

GOSPOSTRATEG

INNORAIL

 

Tytuł projektu

Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego

Beneficjent

Ministerstwo Infrastruktury - Lider Projektu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Instytut Kolejnictwa – Lider finansowy

Akademia Leona Koźmińskiego

Cel projektu

Dostarczenie narzędzia ułatwiającego realizację polityki rozwoju i podnoszenie konkurencyjności gospodarki w sektorze transportu kolejowego.

Realizacja założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rozwoju systemu transportu kolejowego.

Podniesienie jakości i funkcjonalności taboru.

Stworzenie warunków do optymalizacji kosztów zakupu i eksploatacji taboru.

Wzmocnienie koordynacji planów inwestycyjnych między administracją rządową i samorządową.

Wartość projektu

3 159 185,00 PLN

Wartość wkładu NCBR

2 702 197,25 PLN

 

 


Prace Instytutu Kolejnictwa:

Spis treści: Prace Instytutu Kolejnictwa nr 167

Artykuł: Zakończenie projektu „Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego INNORAIL”