ENERGOOSZCZĘDNY SYSTEM ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA ROZJAZDÓW Z ADAPTACYJNĄ DYSTRYBUCJĄ MOCY GRZEWCZEJ

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

BRIK2/0036/2022

Program: Wspólne Przedsięwzięcie NCBIR-PKP PLK S.A. polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej BRIK II

 

Tytuł projektu

Energooszczędny System Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów z adaptacyjną dystrybucją mocy grzewczej

Beneficjent

Instytut Kolejnictwa, Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o., Politechnika Warszawska

Cel projekt

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, wysokosprawnego systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych o zmniejszonym zapotrzebowaniu na moc zainstalowaną w miejscu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej AC 0,4 kV i zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej.

Nowy system opracowany zostanie z uwzględnieniem obowiązujących wymagań stawianych przez PKP PLK S.A., a zawartych w Instrukcji Iet-5 „Wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów” (2015 r.). System będzie kompatybilny z przyjętymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej standardami komunikacji systemów EOR (Standard KHA – Iet-5 Tom2) i będzie możliwy do wdrażania na istniejącej lub nowej, dedykowanej infrastrukturze kablowej przy stosowaniu typoszeregu przyjętych na kolei elementów grzejnych (Iet-5 Tom1). Będzie mógł być zabudowany zarówno w nowych instalacjach EOR, jak również umożliwiał będzie modernizację istniejących już systemów EOR, bez konieczności wymiany zasadniczej części okablowania na stacji, ani wymiany grzejników w rozjazdach. Idea pracy systemu ESAR polegać będzie na optymalizacji zapotrzebowania na moc elektryczną w miejscu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, celem redukcji zużycia energii poprzez adaptacyjne sterowanie dystrybucją mocy grzewczej w obrębie rozjazdu, przy jednoczesnym zachowaniu jego pełnej drożności w warunkach zimowych. Optymalizacja mocy EOR w rozjeździe realizowana będzie poprzez segmentację, oczujnikowanie i indywidualne dopasowanie dostarczanej mocy grzewczej dla poszczególnych obszarów i elementów rozjazdu.

 

 

Wartość projektu

6 536 444,17 PLN

Wartość dofinansowania

2 479 805,32 PLN