NIEZALEŻNA OCENA BEZPIECZEŃSTWA

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji jako jednostka inspekcyjna typu A, posiadająca akredytację PCA nr AK 029 według wymagań normy 17020:2012 w zakresie przeprowadzania inspekcji adekwatności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka świadczy w imieniu Instytutu Kolejnictwa działalność inspekcyjną w zakresie wykonywania niezależnych ocen bezpieczeństwa.

Ośrodek Jakości i Certyfikacji IK jako uznana w Europie jednostka oceniającą (AsBo) wydaje niezbędne przy dopuszczaniu do eksploatacji raporty w sprawie oceny bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji Europejskiej (WE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. z późniejszymi zmianami w zakresie:

  • podsystemów strukturalnych: INFRASTRUKTURA, ENERGIA, TABOR, STEROWANIE – urządzenia pokładowe i STEROWANIE – urządzenia przytorowe;
  • podsystemów funkcjonalnych: RUCH KOLEJOWY i UTRZYMANIE.

 

Oferujemy przy zachowaniu niezależności, bezstronności i obiektywności realizację procesów oceny na najwyższym poziomie przez pracowników Instytutu Kolejnictwa mających za sobą wieloletnia praktykę w branży kolejowej, doświadczenie w procesach wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz definiowania wymogów bezpieczeństwa i doboru oraz akceptacji środków bezpieczeństwa.

 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PROCESU NIEZALEŻNEJ OCENY

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI INSPEKCYJNEJ TYPU A Nr AK 029

SCOPE OF ACCREDITATION FOR INSPECTON BODY TYPE A No AK 029