TABOR I ELEMENTY INFRASTRUKTURY

 • Opinie techniczne dla potrzeb realizowanych procesów certyfikacji o spełnianiu przez tabor wymagań Urzędu Transportu Kolejowego.
 • Przygotowywanie założeń techniczno- eksploatacyjnych dla nowego i modernizowanego taboru wagonowego.
 • Sporządzanie programów badań dla nowego i modernizowanego taboru wagonowego.
 • Oceny stanu technicznego wagonów.
 • Sporządzanie zestawień dróg hamowania dla zadanego profilu linii i mas pociągów.
 • Oceny taboru wagonowego dla potrzeb kwalifikacji wyrobów.
 • Sporządzanie technicznych wymagań przetargowych.
 • Przygotowywanie wymagań i warunków technicznych dla pojazdów trakcyjnych.
 • Ocena dla potrzeb realizowanych procesów certyfikacji wymagań dla systemów sterowania i diagnozowania pojazdów trakcyjnych.
 • Sporządzanie technologii utrzymania pojazdów trakcyjnych.
 • Przygotowywanie zestawień możliwości trakcyjnych pojazdów.
 • Sporządzanie dokumentów normatywnych i opinii dla potrzeb kwalifikacji wyrobów.
 • Oceny dotyczące możliwości podniesienia dopuszczalnych prędkości jazdy dla wybranych linii (odcinków) i taboru szynowego.
 • Ekspertyzy sądowe i powypadkowe dotyczące problematyki taboru szynowego i wybranych zagadnień ruchu pociągów.