MATERIAŁY I ELEMENTY KONSTRUKCJI TABORU I INFRASTRUKTURY

  • Komputerowa symulacja rozwoju pożaru w wagonie pasażerskim i dostępnego czasu ewakuacji.
  • Obliczenia obciążenia pożarowego wagonów.
  • Ekspertyzy powypadkowe dotyczące określania przyczyn zaistniałych pożarów.
  • Ekspertyzy w doborze materiałów stosowanych w budowie i naprawie taboru szynowego i dróg kolejowych.
  • Ekspertyzy z zakresu organizacji i działań służby kontroli defektoskopii.
  • Szkolenia w zakresie wymagań i metod badawczych.